Mineraler

Mycket smaklig, Väderresistent, Kraftfull, Lätt att använda.

För fri tillgång både inne och ute. Detta mineralblock täcker vitamin- och mineralbehovet hos djur.

Innehåller lätt absorberbara mineraler och vitaminer. Dessa är utvalda för sin hållbarhet och lämplighet gentemot djurets behov. Hinken är täckt med en patenterad CALYPAC-lock som garanterar att innehållet är lika som när det har producerats.

Utfodring

Placera hinken på betet eller i djurstall och ta bort folien. Intaget av Basiblock/PoelVit Block är beroende av tillgång och kvalitét på grovfoder. Placeras gärna i närheten av vatten.